Weekday Bidding Booster
Biddingová aplikácia Weekday Bidding Booster, ktorá sa hodí všetkým, ktorí majú rozdielny konverzní pomer v priebehu týždňa (vychádzať pritom môžete z Mergadovej karty Analytika, kde sa vám po dlhšej dobe používania zobrazia grafy tržieb a konverzií). V aplikácií jednoducho nastavíte, koľko chcete ktorý deň platiť za prekliky a Weekday Bidding Booster bude formou pravidiel v Mergade vašu inzerciu podľa toho riadiť.
Nastavenie
Pre správne fungovanie aplikácie je nutné mať už vytvorené pravidlo pre bidding, ktoré bude pre účely aplikácie predstavovať 100%. Potom už stačí len nastaviť percentuálnu cenu za preklik pre každý deň.
Poznámka
Aplikáciu nájdete v Mergado Store, jej cena je 22 € za mesiac.
Last modified 11mo ago
Copy link