Symlink Stork
V aplikácii Symlink Stork dokážete každému partnerovi vytvoriť vlastný symlink. Takto chránite prístup k dátam v prípade, že sa s jedným z partnerov nepohodnete a ukončíte s ním spoluprácu. Každý partner dostane vlastnú, unikátnu adresu, pritom dáta dostanú všetci rovnaké. Ak spoluprácu ukončíte, stačí zmazať jeho symlink. Dátové napojenie ostatných partnerov bude fungovať bez zmien.
Kde Symlink využiť V situáciách, kedy chcete mať pod kontrolou, kto k vašim dátam pristupuje a chcete mať možnosť mu v prístupe v budúcnosti zabrániť. • Napojenie obchodných partnerov viď. príklad vyššie. • Napojenie affiliate reklamných sietí - uvedomte si, že na rozdiel napr. Od vyhľadávačov tovaru, môže v affiliate sieťach k Vašim sieťam pristupovať rad partnerov danej siete. Medzi nimi môžu byť aj napr. Vaši konkurenti. A aj keď v budúcnosti spoluprácu s danou sieťou ukončíme, oni si môžu URL vašich feedov zapamätať. • Napojenie iných reklamných či iných systémov.
Čo Symlink Stork dokážeVytvárať symlinky. • Symlink vie dočasne deaktivovať a potom aktivovať, duplikovať (pre jednoduchšiu tvorbu viac posobných symlinkov) a mazať. • Zaznamenávať históriu symlinkov - kedy naposledy daný symlink niekto navštívil + základné informácie o návštevníkovi. Prečítajte si článok, ako Symlink Stork používať: S appkou Symlink Stork dokážete pridávať a odoberať nové adresy svojim feedom
Copy link