Pricing Rank

Aplikácia Pricing Rank vám umožní nastavenie cenovej politiky pre rôzne skupiny produktov a naviac vás upozorní na možnosť zdraženia v prípade, že bude váš produkt na rovnakej pozícií s vyššou cenou alebo naopak odporučí produkt zlacniť, aby dosiahol vytúžené miesto v produktovej karte.

Nastavenie

Pri nastavovaní aplikácie môžete zvoliť, na akej pozícií sa má nachádzať produkt(y) z konkrétnych výberov, ktoré vytvoríte v Mergade v detaile produktu (pozor nejedná sa o bidding, pozície podľa ceny sa zobrazujú pod prvými štyrmi biddovanými ponukami v produktovej karte). Pre prvé nastavenie si môžete pozrieť video návod, ktorý nájdete v detaile produktu v Mergado Store.

Poznámka

Pre správne fungovanie aplikácie Pricing Rank je nutné nastaviť sťahovanie Sortiment reportu z Heureky v jej administrácií a prepojiť Mergado s Heurekou v aplikácií Keychain. Prvých 10 dní beží aplikácia zadarmo, potom prejde do plateného režimu (15 €/mesiac).