Pricing Fox
Prijateľná cena pre zákazníka je základ úspechu každého e-shopu. Pricing Fox je aplikácia, ktorá vám pomôže strážiť ceny aj s ohľadom na konkurenciu. Zároveň reaguje na pohyb konkurenčných cien flexibilne tak, aby bol váš produkt na tom čo najlepšie.
Okrem aktuálnych cien konkurentov aplikácia môže zohľadňovať vašu nákupnú cenu a ďalšie faktory, ktoré si nastavíte. Kompletná cenotvorba tak bude fungovať na základe kritérií, ktoré sú pre vás a váš e-shop najprijateľnejšie.

Co Pricing Fox dokáže

  • Automaticky preceňovať produkty na základe vami nastavených pravidiel.
  • Rešpektovať nákupnú cenu, aby ste sa nedostali do straty.
  • Šetriť čas, ktorý by ste venovali manuálnej cenotvorbe.
  • Porovnávať ceny s konkurenciou naprieč vašimi spárovanými produktami.
Copy link