Heureka Watchdog

Heureka Watchdog je dobrý strážca vašej inzercie na Heureke. Stráži nielen spárovanosť, ale aj ďalšie možnosti nastavenia na Heureke. Pripomíname, že bez spárovaných produktov nemôže využívať bidding.
Watchdog pre vás stráži:
  • percento spárovaných položiek
  • percento položiek v produktovej karte osamotených
  • percento položiek na nízkých poziciach
  • nastavenie ponuky za preklik
S informáciami z aplikácie potom môžete jednoducho pracovať:
  • nespárované položky skúsiť spárovať (ak samozrejme nejde o unikátny produkt) napríklad pomocou hromadnej úpravy kategórií v Mergade
  • osamotené produkty môžete spárovať (Watchdog vám ponúkne možnosti spárovania)
Tieto zmeny sa v Mergade objavia ako pravidlá. Pri riešení takýchto problémov si však dajte pozor, aby ste neskôr pri práci v Mergade neprepísali pravidlá vytvorené pomocou Heureka Watchdog (týkajúce sa párovania produktov) iným pravidlom. Odporúčame teda toto pravidlo umiestniť na posledné miesto v tabuľke (pravidlá sa v Mergade aplikujú zhora, pričom nižšie postavené pravidlo prepíše to vyššie postavené).
Poznámky Heureka Watchdog si môžete zaobstarať v Mergado Store za 7 € mesačne, na desať dní si ho môžete vyskúšať zadarmo (potom prejde do platenej fázy).