Vyplatí sa mi taká služba?

Pri správnom nastavení dokáže Mergado navýšiť tržby až o desiatky percent. Také tržby potom ľahko prevýšia mesačné náklady za Mergado, ktoré sú v rádoch desiatok eur.
Viac nájdete v našom cenníku: https://www.mergado.sk/cennik