Aké druhy oprávnení pre užívateľov existujú?

Ku každému e-shopu môžete pridať ľubovoľný počet užívateľov, ktorí k nemu budú mať prístup. Rovnako tak je možné e-shop previesť na úplne nového užívateľa.
Užívateľa editujete na základnej stránke app.mergado.com pri e-shope napravo ikonkou troch panáčikov.

Máme 3 druhy oprávnenia:

  • vlastník – toto oprávnenie sa pri každom e-shope môže vyskytovať iba raz. Je to užívateľ, ktorému budú chodiť faktúry na jeho fakturačné údaje
  • zápis – oprávnenie pre užívateľov, ktorí e-shop v Mergade upravujú
  • čítanie – možnosť nahliadať do účtu v Mergade, avšak bez vykonávania akýchkoľvek zmien
Pozn.: Pri pridávaní nového užívateľa je nutné, aby mal užívateľ už vytvorený užívateľský účet v Mergade. Nie je možné pridávať oprávnenie bez vytvorenia účtu. (Samotný účet je bezplatný.)