Je možné exportovať nastavenie Mergada z jedného účtu do druhého?

Toto bohužiaľ možné nie je. V prípade zmeny správcu daného e-shopu (napr. pri prechode z agentúrneho spravovania do rúk e-shopu a naopak) odporúčame postupovať cez zmenu oprávnenia užívateľov (Nastavenie oprávnenia užívateľov).