Je možné exportovať nastavenie Mergada z jedného účtu do druhého?

Toto bohužiaľ možné nie je. V prípade zmeny správcu daného e-shopu (napr. pri prechode z agentúrneho spravovania do rúk e-shopu a naopak) odporúčame postupovať cez zmenu oprávnenia užívateľov (Nastavenie oprávnenia užívateľov).

V menu exportov navyše nájdete možnosť Duplikovať export. Pomocou tejto funkcionality vytvoríte kópiu exportu, ktorý bude obsahovať kompletné duplikáty výberov, pravidiel, elementov a premenných. Dajte si pozor na spustené aplikácie - pri novo vytvorenom exporte sa appky automaticky nezapnú a je na užívateľovi, či ich spustí alebo nie.