Môže jeden e-shop v Mergade spravovať viac ľudí?

Áno, môže. E-shop môže mať jedného vlastníka (na ktorého fakturačné údaje je vystavovaná faktúra) a niekoľko administrátorov, z ktorých každý má unikátne vlastné prihlasovacie údaje a nastavené oprávnenia (prístup iba pre čítanie alebo s možnosťou vykonávať zmeny).
Viac nájdete v kapitole nápovedy: Aké druhy oprávnení pre užívateľov existujú?