Čo všetko Mergado dokáže?

Mergado vám pomôže s:
  • Optimalizáciou nákladov na inzerciu vo vyhľadávačoch tovaru - napr. nastavenie ponúkanej ceny za preklik podľa ceny tovaru, vyradenie vybraných produktov z prednostných (platených) výpisov.
  • Párovanie produktov vďaka zmene názvu odovzdávaného cez službu porovnávača, názvu kategórie, doplnenie chýbajúcich údajov (napr. výrobcu podľa kategórie, popisu atď.).
  • Hromadné skrytie už nepredávaných alebo duplicitných produktov a tovaru s nulovou cenou.
  • Jednoduché rozšírenie o nepovinné elementy umožňujúce napr. zobrazovať produkty v zápise na Firmy.cz.
  • Odstránenie drobných chýb, napr. nepovolených znakov.
  • Vykonávanie dočasných zmien feedov, napr. krátkodobé rozšírenie názvu o akčnú výhodu (doprava zadarmo, darček), sezónna zmena ponúkanej ceny za preklik (zvýšenie ceny na leto, zníženie na zimu či naopak).