Chcem ku svojmu e-shopu pridať ďalší účet človeka, ktorý bude Mergado spravovať u nás. Ako na to?

Pre pridanie ďalšieho účtu k súčasnému e-shopu je najprv nutné založiť v Mergado druhý účet. Uživateľa editujete na základnej stránke app.mergado.com napravo pri e-shope ikonke troch panáčikov.
Ku každému e-shopu môžete pridať lubovoľný počet uživateľov, ktorí k nemu budú mať prístup. Rovnako tak môžete e-shop previesť na úplne nového užívateľa (napr. ak potrebujete zmeniť osobu, na ktorú má byť prevádzka Mergada fakturovaná, nastavíte tomuto užívateľovi oprávnenie Vlastník a pôvodnému uživateľovi toto oprávnenie odeberiete).