Ako vypnúť aplikáciu z Mergado Store?
Aplikáciu vypnete rovnakým postupom, ako ste ju zapli, čiže si otvoríte Mergado Store, kliknete na aplikáciu, pod tlačidlom Aktivácia a správa kliknite na tlačidlo Vypnúť.
Last modified 6mo ago
Copy link