Ako sa počíta počet produktov pre výpočet tarifu?

Celkový počet produktov = súčet všetkých feedov. Napríklad: 2000 položiek pre Heureku + 2000 položiek pre GLAMI + 1500 položiek pre Google Merchants = celkom 5500 položiek, takže tarif Basic. Limity pre jednotlivé tarify nájdete v Cenníku.
Tarif sa nastaví po registrácií a nahrání feedu automaticky podľa počtu položiek. Ak sa zvýši počet položiek vo vašom feede, tarif sa zmení automaticky na konci mesiaca. V prípade, že zámerne znížite počet položiek vo vašom feede a tým sa dostanete do iného tarifu, je potrebné, aby ste nám o tom dali vedieť na [email protected] pre fakturovanie správnej ceny.
Zámerne túto funkciu neautomatizujeme, aby nedochádzalo k zbytočným výkyvom pri krátkodobom výpadku feedu a pod. V prípade, že sa počet položiek zvýši a dosiahne dražší tarif, zmeníme vám ho na konci mesiaca spolu s ďalšou fakturáciou.
Ak máte viac e-shopov (týka sa napr. marketingových agentúr), sčítajú sa feedy pre každý e-shop zvlášť – nie je možné sčítať rôzne e-shopy, aj keď sá líšia iba doménou cz/sk.