Založenie e-shopu

Po prihlásení sa do Mergada vás administrácia vyzve na založenie e-shopu. V nasledujúcom odkaze vložíte adresu XML. Ak adresu XML súboru nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa vášho e-shopu.
Naľavo si vyberiete, o aký formát feedu sa jedná a napravo si zvolíte, ktorý formát chcete mať ako výstupný. Je možné vytvárať ľubovoľné kombinácie v ľubovoľnom množstve. Preto ak aj máte iba jeden feed (napríklad pre Heureku), môžete si vytvoriť samostatné feedy pre Pricemaniu, Google Nákupy a napríklad GLAMI. Stačí len zakaždým znova vložiť feed a vybrať nový výstupný formát.
Na záver nezabudnite vložiť nové URL adresy feedov do administrácie porovnávačov cien. Ak tak neurobíte, porovnávače budú ďalej sťahovať vaše dáta priamo z e-shopu a všetky úpravy vykonané v Mergade zostanú nevyužité.
TIP: Založením e-shopu v Mergade vás jednoducho prevedie aj naše inštruktážne video!