Produkty a manuálne úpravy

Na stránke Produkty (nižšie) je prehľadne zobrazené, aké dáta prúdia do Mergada (ľavý stĺpec) a aké z Mergada von (pravý stĺpec).
Keď si kliknete na názov produktu, zobrazí sa vám rozhranie, kde môžete produkt manuálne upraviť. Môžete editovať napríklad jeho názov (to sa používa najčastejšie), popis alebo čokoľvek iné.
Manuálne úpravy vykonáte tak, že v prostrednom stĺpci odkliknete tlačidlo nemeniť, vpíšete novú hodnotu a dole uložíte.
Ak chcete vykonať úpravy viacerých produktov naraz, vytvorte si výber a použite naň pravidlá.
*Pozn.: Ak sa vám na výstupe (napravo) nezobrazujú uskutočnené úpravy, kliknite na karte Pravidlá na tlačidlo Aplikovať pravidlá.
TIP: Prácu s produktmi popisuje i video nápoveda!
*O tom ako správne vytvoriť výber produktov sa dočítate v nasledujúcej časti.