Premenné

Premenné v Mergade zastupujú konkrétne hodnoty z elementov.
Napríklad, keď budeme mať vo feede element PRICE_VAT, obsahujúci koncovú cenu produktu s DPH, tak pre každý produkt môže byť táto cena iná. Element PRICE_VAT teda obsahuje premenlivú číselnú hodnotu, ktorú môžeme obecne nazvať premenná. Pri každom produkte vo feede má teda premenná inú hodnotu.
Každá premenná má svoj názov, ktorý môže byť ľubovoľný. Zvyčajne však býva rovnaký, ako názov elementu, z ktorého premenná vychádza, pretože sa tak lepšie pozná, k akému elementu patrí, alebo z neho vychádza.
Pri použití premenných v Mergade ich zapisujeme pomocou značky % okolo názvu premennej, napr. %PROCUCTNAME% bude premenná z elementu PRODUCTNAME.
V Mergade nájdete prehľad a správu premenných v hlavnom menu exportu pod odkazom Premenné.

K čomu premenné v Mergade slúžia

Najčastejšie sa premennými nastaví nová hodnota do nejakého elementu (pomocou pravidiel). Premenné sa tiež používajú pre vyseparovanie časti (premenlivého textu) z nejakého elementu.
Ak máme napríklad v popise produktu zakomponovaný aj text o veľkosti, alebo farbe produktu, ktorý sa pri jednotlivých produktoch líši, môžeme pomocou premenných získať informácie práve len o veľkosti, či farbe pri každom produkte a uložiť si tieto informácie do elementuPARAM.

Kde sa premenné používajú

Premenné sa používajú v pravidlách, kde môžu nastaviť novú hodnotu nejakého elementu.
Príklad: Keď budeme chcieť zostaviť názov produktu z viac rôznych elementov, aby obsahoval:
výrobcu + pôvodný názov použitý na e-shope + napríklad parameter vyjadrujúci veľkosť produktu, môžeme vytvoriť prepisovacie pravidlo, kde do elementuPRODUCTNAME uložíme tieto 3 premenné :%MANUFACTURER% %PRODUCTNAME% %PARAM_VELIKOST%_._
Konkrétny názov produktu po aplikovaní takého pravidla sa nám zostaví v tvare napr.: Adidas Pánske športové tričko XXL.

Ako premennú vytvoriť

Novú premennú do Mergada pridáme tak, že na stránke Premenné klikneme na tlačítko Nová premenná a ďalej:
 1. 1.
  zvolíme element, z ktorého bude premenná vychádzať
 2. 2.
  zadáme regulárny výraz, ktorý predstavuje masku pre výber textu z daného elementu
 3. 3.
  v poli Testovací text uvidíme náhodne vybranú hodnotu z nami zvoleného elementu. Kliknutím na ikonku dvoch šipiek môžeme testovací text zmeniť alebo je možné do pola zadať aj vlastný text.
 4. 4.
  klikneme na tlačítko Otestovať výraz
 5. 5.
  pokiaľ nie sme s výsledkom našej masky tvorenej regulárnym výrazom spokojní, môžeme regulárny výraz upraviť a znovu jeho aplikovanie na vzorke otestovať
 6. 6.
  akonáhle nám regulárny výraz vyhovuje, uložíme si konkrétnu časť (alebo časti) textu odpovedajúcu nášmu regulárneho výrazu do premenných, stačí zadať ich názov a kliknúť na tlačítko Uložiť premennú.
Ukážka vytvárania premennej:
Ďalšie informácie k použitiu premenných v Mergade nájdete na našom blogu, napr. v článku Naplnenie PARAMetrov produktov z ich názvu.
Last modified 1yr ago