Pravidlá

Pravidlá v Mergade predstavujú spôsob ako na produkty aplikovať hromadné úpravy. Jednotlivé pravidlá sa dajú aplikovať na všetky produkty vo vašom feede, avšak oveľa častejšie sú pravidlá využívané v kombinácií s výbermi. Vďaka nim môžete špecifikovať, na aké produkty sa má aplikovať ktoré pravidlo.
TIP 1: Pravidlo môžeme vytvoriť na stránke Pravidlá stlačením tlačidla VYTVORIŤ PRAVIDLO.
TIP 2: Pozrite sa na video nápovedu na prácu s pravidlami.

Dôležité informácie

Poradie pravidiel

Pravidlá sa aplikujú zhora nadol, čiže ak sa niektoré vaše pravidlá vo svojich funkciách prekrývajú, potom konečné slovo má to, ktoré je zobrazené nižšie. Poradie pravidiel je možné ľubovoľne meniť pretiahnutím myšou.
Pravidlá môžete tiež pozastaviť (pravidlo zostane nefunkčné, dokým ho znova nespustíte), upraviť, duplikovať alebo zmazať.

Aplikácia pravidiel

Po vykonaných úpravách (či už manuálnych alebo pomocou pravidiel) je nutné potvrdiť vykonané úpravy pomocou tlačidla APLIKOVAŤ PRAVIDLÁ. Takto sa v Mergade spracujú vykonané úpravy a vy si ich môžete skontrolovať v záložke Produkty.
Po aplikácii pravidiel sa čaká na automatickú synchronizáciu, ktorá vaše nové dáta pošle do porovnávačov cien. Ak potrebujete, aby sa zmenené dáta aktualizovali čo najskôr, vynúťte si synchronizáciu ručne v záložke Nastavenia exportu kliknutím na Pregenerovať zmenené.
Rovnaký postup použite i v prípade, že vo vstupnom feede prebehli rozsiahle zmeny napríklad v cenách a je žiadúce, aby sa aktuálne dáta okamžite prepísali.
Vykonané zmeny si potom stiahne porovnávač cien.

Typy pravidiel

V Mergade existuje viac typov pravidiel. Prejidte si ich výpis spolu s príkladmi využitia.

Prepísať

Popis
Týmto pravidlom prepíšete pôvodné hodnoty elementu. Jedno z najčastejšie používaných pravidiel.
Použitie
Máte uložený výber produktov, kde všetky produkty majú MANUFACTURER (čiže výrobca) obsahujúci výraz Bosch Technologies. Viete, že správny názov je Bosch. Vytvoríte teda pravidlo typu Prepísať , vložíte správnu hodnotu a necháte toto pravidlo aplikovať na uložený výber Bosch Technologies. Ešte nastavíte cieľový element pravidla na MANUFACTURER a ako novú hodnotu vložíte text Bosch.
Pozrite sa na praktické nastavenie pravidla vo videu:
Podobne môžete pravidlo použiť, keď potrebujete nahradiť obsah jedného elementu druhým - napr. PRODUCT za PRODUCTNAME. Vytvoríte také pravidlo pre výber všetkých produktov, ktoré prepíše hodnoty pôvodného elementu PRODUCT do elementu PRODUCTNAME (pre zadanie elementu použite značku %, systém vám elementy sám ponúkne).

Nájsť a nahradiť

Popis
Toto pravidlo vyhľadá text v obsahu elementu a nahradí ho iným. Veľmi užitočné pravidlo, ktorým môžete napríklad odstraňovať nežiaduci obsah.
Použitie
Môže sa stať, že vám e-shop generuje v názvoch produktu niečo naviac. Napríklad nejaký produkt sa môže volať: "Hannah Attaley na e-shope shop.sk". Vytvoríte si pravidlo typu Nájsť a nahradiť, nastavíte, že má nájsť text "na e-shope shop.sk" a nahradíte ho prázdnu hodnotou. Toto pravidlo vám všetky tieto reťazce "na e-shope shop.sk" vo vybranom elemente zmaže a ponechá tak správny názov "Hannah Attaley".
Pozrite sa na praktické nastavenie pravidiel vo videu:

Hromadne premenovať kategórie

Popis
Keďže veľa e-shopov používa svoje značenie kategórií, ale niektoré porovnávače (napr. Heureka) udávajú jasnú špecifikáciu obsahu elementu CATEGORYTEXT, vytvorili sme pravidlo, ktoré vám úpravy kategórií uľahčí. Toto pravidlo umožňuje pridávať viac párov kategórií. Vďaka pridaným riadkom je možné všetko uložiť ako jedno pravidlo, čo ušetrí kus práce.
Použitie
Ak máte napríklad vašu kategóriu "Fotoaparáty", čo je neúplná cesta, napíšte ju do ľavého stĺpca. Našepkávač vám poradí presné znenie kategórie podľa obsahu vášho feedu. Do pravého stĺpca začnite písať a našepkávač vám poradí dostupné kategórie porovnávača; napr. Heureky. V tomto prípade vám našepkávač poradí túto kategóriu: Elektronika / Foto / Digitálne fotoaparáty
Pozrite sa na praktické nastavenie pravidla vo videu:
Tip: Je možné využiť aj neúplnu vstupnú kategóriu - napríklad máte v e-shope niekoľko kategórií pre USB Flash disky podľa ich veľkosti, ale porovnávač cien má pre tieto disky len jednu kategóriu.
Vaše kategórie sú:
 • Počítače | USB disky | 4GB
 • Počítače | USB disky | 8GB a tak ďalej.
Ako vstupnú hodnotu teda nastavíte Počítače | USB disky a Mergado vám vyhľadá všetky kategórie patriace pod ňu. Výstupnou hodnotou bude teda: Elektronika | Počítače a kancelária | Počítačové príslušenstvo | USB Flash disky

Hromadne prepísať hodnoty

Popis
Toto pravidlo umožňuje celkom prepísať pôvodné hodnoty elementu na základe hodnôt v inom elemente. Ide o veľmi univerzálne a užitočné pravidlo, ktoré patrí medzi často používané.
Použitie
Ak napríklad chceme nastaviť rôzne ceny za preklik produktom od rôznych výrobcov, týmto pravidlom všetko ľahko nastavíme. Na ľavej strane pravidla zvolíme element obsahujúci výrobcu (napr. pri Heureke ide o MANUFACTURER) a na pravej strane zvolíme element pre nastavenie ceny za preklik (HEUREKA_CPC). Následne môžeme na ľavej strane začať písať názov konkrétneho výrobcu a Mergado nám hneď začne našepkávať celý názov. Je tiež možné na ľavej strane zvoliť odkaz Predvyplniť ľavú stranu a načítajú sa nám všetky hodnoty zo zvoleného elementu.
Nepotrebné hodnoty je možné zmazať ikonkou pre zmazanie daného riadku alebo ich je možné ignorovať a ak nebude vyplnená aj pravá strana pravidla, tak sa taký riadok neuloží. Stačí vyplniť hodnoty iba do tých riadkov, ktoré chceme uložiť.
Príklad:
 • na ľavej strane budeme mať výrobcu Adidas ... na pravej strane nastavíme cenu za preklik 5
 • na ľavej strane budeme mať výrobcu Nike ... na pravej nastavíme cenu a preklik 8
 • na ľavej strane budeme mať výrobcu Reebok ... na pravej strane nastavíme cenu za preklik 11
 • atď.
Tip: Podobne ako pri pravidle pre Hromadne premenovať kategórie je možné tiež pri tomto pravidle využiť funkcie, že na ľavej strane sa v hodnotách vyhľadáva a stačí napísať iba časť textu, ktorý je obsiahnutý v hodnotách elementu zvoleného na ľavej strane pravidla.

Hromadne prepísať podľa výberu

Popis
Toto pravidlo umožňuje celkom prepísať pôvodné hodnoty elementu a nastaviť nové hodnoty, ktoré budú rôzne pre jednotlivé výbery produktov. To všetko len v jednom pravidle. Ide o veľmi užitočné pravidlo, ktoré patrí medzi často používané.
Ak je produkt obsiahnutý vo viacerých výberoch, bude použitá posledná uvedená hodnota.
Použitie
Ak si na stránke Produkty rozdelíte sortiment do cenových hladín (cena do 40, 40 - 120, 120 - 300, cena nad 300) a budete následne chcieť nastaviť rôznu cenu za preklik týmto skupinám produktov, s pravidlom Hromadne prepísať podľa výberu všetko ľahko nastavíte len v jednom pravidle.
Stačí si zvoliť element, ktorý budete prepisovať (napr. HEUREKA_CPC) a následne na ľavej strane pravidla zvolíte konrkétny výber produktov. Na pravej strane zadáte hodnotu pre zvolený element.
Príklad:
 • výber cena do 40 ... cena za preklik: 5
 • výber cena 40 - 120 ... cena za preklik: 8
 • výber cena 120 - 300 ... cena za preklik: 11
 • výber cena nad 300 ... cena za preklik: 15
Tip: Na ľavej strane môžete použiť odkaz Predvyplniť ľavú stranu a tým sa načítajú všetky výbery produktov, ktoré máte k dispozícii. Nepotrebné riadky je možné zmazať ikonkou pre zmazanie daného riadku alebo ich je možné ignorovať a ak nebude vyplnená aj pravá strana pravidla, taký riadok sa neuloží. Stačí vyplniť hodnoty iba do tých riadkov, ktoré chceme uložiť.

Skryť produkt

Popis
Toto pravidlo úplne skryje produkt na výstupe z Mergada.
Použitie
Skrývanie produktov, ktoré nie sú v predaji na porovnávačoch konkurencieschopné, je možnosťou ako ušetriť náklady. Klienti to využívajú napríklad pre tovar, ktorý má dlhú dobu dodania. Ak ho má konkurencia skladom a za podobnú cenu, ťažko ho zákazník nakúpi u vás. V praxi teda urobíme výber na produkty s hodnotou napr. DELIVERY_DATE väčšie ako (napr.) 10 a aplikujeme naň pravidlo skrývania.
Podobne toto pravidlo využijete, ak inzerujete na Glami a vo vašom e-shope máte vedľa módy i ďalšie položky. Vytvorením výberu s odlišným CATEGORYTEXT a jeho následným skrytím zariadite, že sa do vyhľadávača dostanú iba módne produkty.

Stanovenie cien za prekliky

Popis
Toto pravidlo umožňuje porovnávaču cien dynamicky naštartovať vami ponúkané ceny za preklik na váš e-shop. Ponuka vhodnej ceny za preklik je veľmi dôležitá pre dobré výsledky inzercie.
Toto pravidlo môže fungovať dvoma spôsobmi:
 • Podľa minimálnej ceny prekliku: Pravidlo zohľadní minimálne ceny za preklik pre produkty v jednotlivých kategóriách a vy môžete navýšiť túto cenu o ľubovoľnú čiastku.
 • Podľa ceny produktu: Tu si určíte percentuálnu hodnotu z ceny produktu, ktorú chcete ponúknuť za preklik. Na konkrétnom prípade to bude vyzerať tak, že produkt za 10 € bude mať pri nastavení CPC na 1 % cenu za preklik 0,1 €.
Pozn.: Pokiaľ bude hodnota ponuky nižšia ako je podľa porovnávača cien prípustná výška v danej kategórii, nastaví sa automaticky minimálna validná hodnota.

Skrátiť, Zmeniť veľkosť písmen, Zaokrúhliť

Popis
Pravidlá Skrátiť, Zmeniť veľkosť písmen alebo Zaokrúhliť sú veľmi jednoduché a intuitívne. K ich funkcii netreba nič zvláštne dodávať.

Nastaviť UTM paramentre v URL

Popis
Toto pravidlo vám pomôže označiť URL pre Google Analytics.
Pozn: Pri používaní tohto pravidla je potrebné počítať s tým, že určité zmeny v UTM parametroch môžu na porovnávačoch tovaru spôsobiť odparovanie produktov, či k strate niektorých informácií v Google Analytics. Ak sa pýtate prečo a ako, tu je všetko vysvetlené.

Odstrániť HTML značky z popisu

Popis
Toto pravidlo odstráni z elementu HTML značky.
Použitie
Nie výnimočne sa stáva, že popis produktu (element DESCRIPTION) obsahuje zakázané HTML znaky. Vlastne ide o taký ten neporiadok v špicatých zátvorkách, ktorý v popise nemá čo hľadať a toto pravidlo vás ho zbaví.

Výpočet

Popis
Toto pravidlo umožňuje vykonávať výpočty s premennými.
Použitie
Pomocou Mergada je možné nastaviť aj výpočty (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, prácu so zátvorkami i premennými). Kompletné informácie o tom, ako na počtové operácie v Mergade nájdete tu.

Nastavenie ceny za dopravu

Popis
Pomocou tohto pravidla môžete jednoducho nastaviť cenu dopravy.
Použitie
Cena dopravy je kľúčovou konkurenčnou zbraňou e-shopov inzerujúcich na porovnávačoch cien. Toto pravidlo vám pomôže ľahko nastaviť ceny dopravy presne podľa vašich potrieb. Detaily k pravidlu nájdete tu.

Nastavenie parametrov pre produkty

Popis
Toto pravidlo vám pomôže nastaviť rôzne parametre produktov.
Použitie
Parametre PARAM hrajú dôležitú úlohu v inzercii na niektorých porovnávačoch cien. Mnoho e-shopov ich pritom v XML feede neuvádza, alebo ich uvádza chybne. Viac informácií o pravidle nájdete tu.

Vybrať správnu kategóriu

Popis

Pri použití viacerých elementov CATEGORYTEXT vo vstupnom feede vyberie ten najvhodnejší, ktorý bude použitý pre výstupný feed a ostatné elementy s kategóriami sa automaticky skryjú.

Odstrániť diakritiku

Popis

Toto pravidlo možno použiť na odstránenie diakritických a ďalších znakov v texte a ich nahradenie za ekvivalenty zo "štandardnej" latinky (de facto anglická abeceda, teda znaky definované tabuľkou ASCII).

Import dátového súboru

Popis

Pomocou pravidla Import dátového súboru dokážete do CSV súboru importovať úpravy k už existujúcim položkám. Pravidlu sme venovali samostatný článok.
Last modified 1yr ago