História

V odkaze histórie nájdete informácie o spracovaní feedu. Zistíte, kedy sa aplikovali pravidlá, kedy sa pregeneroval export alebo kedy si vaše dáta stiahol porovnávač cien.

Vysvetlenie jednotlivých akcií spomenutých na tejto stránke:

Synchronizácia - je synchronizácia medzi vstupným a výstupným feedom. Zistíte, či nastali zmeny medzi vstupným a výstupným feedom a aké sú to zmeny. Tiež tu uvidíte počet týchto zmien.

Aplikácia pravidel - vytvorené pravidlá sa aplikujú zatiaľ len vo vnútri Mergada (zmeny nie sú viditeľné okamžite vo výstupnom feede).

Export produktov - feed sa pregeneruje, zmeny z pravidiel sa prejavia na výstupnom feede ihneď po dokončení exportu.

Overenie aktuálnosti - porovnávač si stiahne len HTTP hlavičku XML feedu a zistí, či nastali zmeny, aby posúdil či má feed znovu sťahovať.

XML bolo stiahnuté - niekto (porovnávač/človek) stiahol výstupné XML, obsahujúce informáciu o IP adrese sťahujúceho alebo tzv. User Agent napr. Heureka, Najnakup, Pricemania.

V prípade, že dáta vo feede meníte často (viac ako 4-6x denne) a je nutné, aby sa tomu prispôsobila synchronizácia Mergada, kontaktujte prosím našu technickú podporu.