História

V odkaze histórie nájdete informácie o spracovaní feedu. Zistíte, kedy sa aplikovali pravidlá, kedy sa pregeneroval export alebo kedy si vaše dáta stiahol porovnávač cien.

Vysvetlenie jednotlivých akcií spomenutých na tejto stránke:

Import produktov – je synchronizácia medzi vstupným a výstupným feedom. Zistíte, či nastali zmeny medzi vstupným a výstupným feedom a aké sú to zmeny. Tiež tu uvidíte počet týchto zmien.
Aplikácia pravidel – vytvorené pravidlá sa aplikujú zatiaľ len vo vnútri Mergada (zmeny nie sú viditeľné okamžite vo výstupnom feede).
Export produktov – feed sa pregeneruje, zmeny z pravidiel sa prejavia na výstupnom feede ihneď po dokončení exportu.
Overenie aktuálnosti – porovnávač si stiahne len HTTP hlavičku XML feedu a zistí, či nastali zmeny, aby posúdil či má feed znovu sťahovať.
Sťahovanie – niekto (porovnávač/človek) stiahol výstupné XML, obsahujúce informáciu o IP adrese sťahujúceho alebo tzv. User Agent napr. Heureka, Najnakup, Pricemania.