Elementy

Element si môžeme predstaviť ako zjednodušenú značku pre informácie v našom feede. Element PRODUCTNAME tak označuje miesto, na ktorom nájdeme názov produktu, element EAN miesto, kde bude unikátny kód atď.
Na čo slúžia elementy Mergada?
  • Na vyhľadávanie produktov a tvorenie výberu (viac si prečítate tu).
  • Pomocou elementov môžeme v Mergade pridávať k nášmu feedu ďalšie informácie –napríklad element GIFT označí tie produkty, ku ktorým dostane zákazník darček.
  • Prostredníctvom elementov môžeme niektoré informácie skrývať (viac na karte Pravidlá).