Elementy

Element si môžeme predstaviť ako zjednodušenú značku pre informácie v našom feede. Element PRODUCTNAME tak označuje miesto, na ktorom nájdeme názov produktu, element EAN miesto, kde bude unikátny kód atď.

Na čo slúžia elementy Mergada?

  • Na vyhľadávanie produktov a tvorenie výberu (viac tu

  • Pomocou elementov môžeme v Mergade pridávať k nášmu feedu ďalšie informácie - napríklad element GIFT označí tie produkty, ku ktorým dostane zákazník darček

  • Prostredníctvom elementov môžeme niektoré informácie skrývať (viac na karte Pravidlá

Tip: Ako vytvoriť element sa dozviete aj vo video nápovede.

Príklad konkrétneho použitia - pridanie elementu GIFT.

Na karte Pravidlá klikneme na Elementy -> Pridať , kde vytvoríme a pomenujeme nový element.

K nemu následne priradíme pravidlo, ktoré určí, o aký darček sa jedná (napr. Balík papiera zdarma) a na základe už vytvoreného výberu ho aplikujeme na požadované produkty.