Custom formát

Skôr bolo možné v Mergade pracovať iba s feedmi, ktoré mali nami nachystanú špecifikáciu. Viac ako 350 formátov nie je málo, ale aj tak sa stále objavujú nové, ktoré v Mergade nepoznáme. Napríklad zo zahraničných porovnávačov, dodávateľských feedov, alebo špeciálnych feedov e-shopových riešení.
V Mergade máme funkciu, ktorú sme nazvali Custom formát. Pekne po slovensky by sme ho mohli nazvať univerzálny/užívateľský formát. Umožní vám do Mergada nahrať ľubovoľný XML alebo CSV feed a potom s ním pracovať.

Ako na to?

 1. 1.
  Pri vytváraní nového exportu kliknite na nové tlačítko „Ručne nastaviť zdrojový formát“.
 2. 2.
  Teraz ste na stránke, kde si„namapujete“ elementy z vášho vstupného (pre Mergado neznámeho) feedu na Mergado. Aby ste pochopili, prečo je tento krok trochu zložitejší, pokúsili sme sa ho ľahko popísať.

Prečo tak zložito?

Vo vnútri Mergada je tzv. univerzálny prevodník (nepliesť si s formátom, o ktorom je tento článok). Ten nám pomáha prevádzať z jedného formátu na druhý. Je to taký obrovský slovník, ktorý vie všetkých špecifikáciách, ktoré sú aktuálne v Mergade. Bez toho by to nešlo, pretože s ním pracuje celá aplikácia. Na univerzálny prevodník je teda nutné namapovať elementy vášho vstupného feedu.
Mergado si toto mapovanie uloží a potom s ním môže pracovať ako s akýmkoľvek iným feedom. (Rozdiely tam sú, ale len z vývojárskeho hľadiska.) Aby to bolo čo najlepšie pochopiteľné, vychádzame z našej vlastnej špecifikácie Mergado product XML, ku ktorej sme vytvorili pekné a pochopiteľné popisky.
Keby tento krok neexistoval, nemôžeme feed správne namapovať na Mergado a nemuseli by nad ním fungovať Pravidlá a všetky ďalšie dôležité veci.

Čo je čo?

 • V ľavom stĺpci sú všetky unikátne elementy zo vstupného feedu. Sú usporiadané v stromovej štruktúre presne tak, ako ich Mergado stiahlo.
 • V pravom stĺpci hovoríte Mergadu, čo je čo, viz. „Prečo tak zložito“. Tým vlastne učíte Mergado nový, súkromný prekladač/slovník/prevodník.

Prečo sú niektoré elementy povinné?

Pretože bez nich nemôžeme v Mergade pracovať. Element CHANNEL (XML root) je nutný z pohľadu validity celého XML. ITEM (Položka e-shopu) je nutný, aby Mergado vedelo jednotlivé položky od seba oddeliť.
Pomenujte nový feed:
 1. 1.
  Kliknite na Uložiť. To vás presmeruje späť na známu stránku, kde určujete vstupný a výstupný feed. Na vstupe budete mať nastavený vami nastavený a pomenovaný feed. A na výstupe si klasicky zvolíte formát podľa potreby.

Mergado tip

Ak chcete mapovanie“ vstupného feedu upraviť, nájdete túto možnosť v Mergade na úrovni užívateľa pod odkazom Vlastné formáty.
Last modified 1yr ago