Custom formát

Doteraz bolo možné v Mergade pracovať iba s feedmi, ktoré mali nami nachystanú špecifikáciu. Viac ako 200 formátov nie je málo, ale aj tak sa stále objavujú nové, ktoré v Mergade nepoznáme. Napríklad zo zahraničných porovnávačov, dodávateľských feedov, alebo špeciálnych feedov e-shopových riešení.

V novej verzii Mergada prinášame novú funkciu, ktorú sme nazvali Custom formát. Pekne po slovensky by sme ho mohli nazvať univerzálny/užívateľský formát. Umožní vám do Mergada nahrať ľubovoľný XML alebo CSV feed a potom s ním pracovať.

Ako na to?

  1. Pri vytváraní nového exportu kliknite na nové tlačítko „Ručne nastaviť zdrojový formát“.

  2. Teraz ste na stránke, kde si„namapujete“ elementy z vášho vstupného(pre Mergado neznámeho)feeduna Mergado. Aby ste pochopili, prečo je tento krok trochu zložitejší, pokúsili sme sa ho ľahko popísať.

Prečo tak zložito?

Vo vnútri Mergada je tzv.Univerzálny prevodník(nepliesť si s formátom, o ktorom je tento článok). Ten nám pomáha prevádzať z jedného formátu na druhý. Je to taký obrovský slovník, ktorý vie všetkých 200 špecifikácií, ktoré sú aktuálne v Mergade.Bez toho by to nešlo,pretože s ním pracuje celá aplikácia. Na Univerzálny prevodník je teda nutné namapovať elementy vášho vstupného feedu. Mergado si toto mapovanie uloží a potom s ním môže pracovať ako s akýmkoľvek iným feedom. (Rozdiely tam sú, ale len z vývojárskeho hľadiska.) Aby to bolo čo najlepšie pochopiteľné, vychádzame z našej vlastnejšpecifikácie Mergado product XML, ku ktorej sme vytvorili pekné a pochopiteľnépopisky.

Keby tento krok neexistoval, nemôžeme feed správne namapovať a Mergado a nemuseli by nad ním fungovať Pravidlá a všetky ďalšie dôležité veci.

Čo je čo?

  • V ľavom stĺpci sú všetky unikátne elementy zo vstupného feedu. Sú usporiadané v stromovej štruktúre presne tak, ako ich Mergado stiahlo.

  • V pravom stĺpci hovoríte Mergadu, čo je čo, viz. „Prečo tak zložito“. Tým vlastne učíte Mergado nový, súkromný prekladač/slovník/prevodník.

Prečo sú niektoré elementy povinné?

Pretože bez nich nemôžeme v Mergade pracovať.Element CHANNEL (XML root)je nutný z pohľadu validity celého XML. AITEM(Položka e-shopu) je nutná, aby Mergado vedelo jednotlivé položky od seba oddeliť.

5.Pomenujtenový feed.

  1. Kliknite naUložiť. To vás presmeruje späť na známu stránku, kde určujete vstupný a výstupný feed. Na vstupe budete mať nastavený vami nastavený a pomenovaný feed. A na výstupe si klasicky zvolíte formát podľa potreby.

Mergado tip

Ak chcete„mapovanie“ vstupného feedu upraviť, nájdete túto možnosť v Nastavení exportu pod záložkou Vlastný formát.