Analytika

Analytika je časť administrácie aplikácie Mergado, kde nájdete grafy, tabuľky - skrátka prehľady obchodnej účinnosti inzercie e-shopu.
Aby ste analytiku mohli začať využívať je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
  1. 1.
    V aplikácii Mergado KeyChain vložte prístupové údaje do Heureky a Google Analytics
  2. 2.
    Ak máte Mergadove nákladové XML, vložte ho tiež do Mergado KeyChain. Nie je to povinné, analytika sa vám zobrazí i bez toho.
  3. 3.
    Počkajte pár hodín. Dáta sa načítajú vždy nasledujúci deň ráno, a to iba pre predchádzajúci deň. Časový rozsah, s ktorým Mergado pracuje je 70 dní. Pre základnú predstavu však môžete začať s analytikou pracovať aj skôr.
Odchýlky v číslach môže spôsobovať kombinácia rôznych zdrojov pre vyhodnotenie. Medzi údajmi, ktoré poskytujú Google Analytics a Heureka môže byť rozdiel 10-30 %. Heureka totiž nemá tak presné dáta ako Google Analytics.
Rovnako aj história štatistík je pre tieto dva zdroje odlišná. Zatiaľ čo pre Google Analytics nie je problém dopočítať údaje aj spätne, Heureka spätnú históriu nemá.
Pre predstavu ako asi vyzerá analytika aj s pár tipmi:
Last modified 1yr ago