Je možné si do Mergada nahrať fotku produktu, ktorú mám vo svojom PC?

To bohužiaľ možné nie je. Mergado pracuje iba s dátami zo vstupného XML feedu.

results matching ""

    No results matching ""