Ako vypnúť aplikáciu z Mergado Store?

Aplikáciu vypnete rovnakým postupom, ako ste ju zapli, čiže si otvoríte Mergado Store, kliknete na aplikáciu, odznačíte checkbox a dáte uložiť.

results matching ""

    No results matching ""