Ako môžem pridať k feedu tag EROTIC?

Pridáte ho kliknutím na Pravidlá -> Elementy -> (vpísať meno elementu, napr. EROTIC) -> Pridať. Potom mu pomocou vytvorenia nového pravidla priradíte hodnotu 1.

results matching ""

    No results matching ""