Ako funguje Mergado

Mergado niekoľkokrát denne:

  • stiahne dáta z vášho e-shopu
  • vykoná úpravy, ktoré ste nastavili pomocou pravidiel a aplikácií
  • pripraví výstupné dáta, ktoré si stiahnu cenové porovnávače

Pravidlá sa vždy prispôsobujú aj novo importovaným produktom, čiže ak sa vo vašom feede objaví nový tovar za 70 € a vy máte napríklad nastavené, že tovar nad 50 € má dopravu zadarmo, potom sa táto informácia premietne aj do nového produktu.

Ak váš feed iba nahráte do Mergada a neurobíte žiadne úpravy, dáta na výstupe zostanú nezmenené.

results matching ""

    No results matching ""